Jurgen Maier

Юрген Майер, Forum Umwelt und Entwicklung

Беше 2009 г., когато ЕС започна да преговаря с Канада за СЕТА. Тайно, както винаги. Дори мандатът за преговори бе покрит със завеса. Нека го договорим, казваха в хор Европейската комисия и Федералното правителство (на Германия), и когато сме готови, парламентите ще получат текста, за да си съставят мнение и да решат – да или не.

Точно това става в момента. В Белгия, правителството е длъжно (по конституция – бел.ред.) да попита регионалните  парламенти, преди да подписва договори от рода на СЕТА. Именно затова Валонският парламент разгледа текста преди много други в Европа. И там те откриха сериозни проблеми. През април тази година решиха: или договорът да бъде променен, или ние го отхвърляме. Никой не взе това насериозно.

Валония установи, че не съществува ясна обосновка, защо трябва да се въведе паралелна правна система само за мултинационални инвеститори. Публичните съдилища са достатъчно добри за всички нас, включително и за инвеститорите. Повечето хора в Европа виждат нещата по същия начин.

Валония установи, че селското стопанство не трябва да още повече да бъде орязвано заради глобалните пазари, а трябва да се върнем към местния оборот, така че земеделските производители и селските райони да имат бъдеще. Повечето потребители и фермери виждат нещата по същия начин.

Валония е на мнение, че обществените услуги въобще не трябва да бъдат превръщани в търговия. Общественият интерес трябва да бъде отделен от пазарната логика. Повечето хора в Европа виждат нещата по същия начин.

Валония не вижда защо трябва да обещаем на Канада да ускорим лицензирането на ГМО и да въведем така наречените „строги научни критерии“ (има се предвид тезата, че даден продукт трябва да се продава, докато практиката не покаже, че е вреден за потребителите – бел.ред.). Вместо това, ГМО трябва да бъдат забранени. Повечето хора в Европа гледат и на това по същия начин.

Има още много подобни примери. За жалост, СЕТА върви в точно обратната посока. В тази опаковка на „търговски договор“ са натъпкани неолиберални политики, които днес, в един честен и открит вот, вече нямат никакъв шанс да получат мнозинство. Следователно, Валония и столицата Брюксел казват „не“, в пълно съответствие с общественото мнение в цяла Европа. Критиците на СЕТА в Австрия, в германската социалдемократическа партия, в Словения, бяха приспани със сепаративни „допълнителни разяснения“ към СЕТА. А Валония настоява просто да бъде променен текстът на договора. Правилно: Ако купувате къща и виждате проблеми в договора за продажба, не прикачвате към него разяснения, а променяте самия договор.

Валонският парламент пръв разгледа текста на СЕТА и не можеше да не каже "Не".

Валонският парламент разгледа текста преди много други в Европа. И откри сериозни проблеми.

Клеветите и опитите да бъде изнудена Валония са скандални. Възмущението, че 3.5 милиона валонци били спирали договор на ЕС е безочливост. Значи никога повече не трябва да казват „Не“, защото са толкова малки?

Сега се прогласяват гневни предложения, взимането на решения в ЕС да бъде централизирано. Никога повече Валония или отделна държава-член не трябвало да спира договор на ЕС. Всъщност, отдавна има „смесени договори“ (такива, които включват неикономически клаузи и затова трябва да бъдат одобрени от всички членки – бел.ред.) – досега повечето търговски договори на ЕС бяха такива. Излиза, че  в бъдеще не се предвиждат споразумения, които могат да се радват на широко обществено одобрение.  Трудно е да се признае по-ясно недемократичната природа на днешните търговски договори на ЕС. Но ако една политика вече не се ползва с подкрепата на мнозинството, трябва да бъде променено нейното съдържание, а не да бъдат отменени демократичните правила.

За в бъдеще, мандатите за преговори не трябва да се кроят на закрити кръгли маси, а да бъдат определени в широк публичен дебат. Ако един мандат бъде одобрен и от Валония, и от синдикатите, и от гражданското общество, и разбира се, от стопанската сфера; ако преговорите протичат прозрачно и изчерпателно; тогава няма да се безпокоим, дали продуктът ще бъде одобрен от 40 парламентарни камари в цяла Европа. В такива процеси се изгражда Европейски Съюз, достоен за името си.

Но ако някой иска да продължи с дискредитираната неолиберална политика чрез процедурни хватки и нарушения и употребява за целта европейските институции, той разрушава европейската идея из основи и навеки. Това не трябва да позволим.

Източник: www.euractiv.de

Превод: Чавдар Найденов

Коментари

коментара