Автор: Solidbul

Предложения за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, 23 юли 2013 г.

  Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ не работи и не изплаща вземания на граждани работещи/работили в компании изпаднали в несъстоятелност, с каквато цел беше създаден. Бърз поглед в отчетите на фонда показва:         За периода 2005-2010 година изплатените вземания и осигуровки на служители са в размер на 1 165,4 хил. лева, разходите за издръжка на фонда и за административно обслужване – 1 537 хил. лева. Т.е. около 57% от направените разходи са за издръжка на фонда, не се ползват за неизплатени заплати на граждани. Справка Годишникът „Социалното осигуряване в България през 2010 г.“ на НОИ, стр. 186 таблица Отчет...

Прочети още

Недоверие във втори стълб – Димитър Събев

  Българските институции по природа са опортюнистични. Заслужава ли публичен ресурс в размер на почти 1 млрд. евро поне вниманието на хората, които протестират из улиците на София срещу олигархията? Лидерът в допълнителното пенсионно осигуряване ПОК „Доверие” е на път да бъде продаден на неизвестна фирма. На карта са заложени очакванията за по-добри пенсии на над 1.2 млн. души. Фонд „Доверие” е системно важен: той разполага с една трета от средствата във втория стълб на пенсионната система. Парите във втори стълб са публични, но се управляват от частни дружества: 5% от заплатите на родените след 1959 г. се превеждат...

Прочети още

Становище на „Солидарна България“ относно ЗИД на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, 16 юли 2013г.

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Като сдружение със социална насоченост „Солидарна България“ следи темата за защита на правата на работещите, част от която е фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя. Предложеният на 26.06.2013г. от група депутати текст беше отхвърлен в предишния мандат. Сега същият се внася отново без корекции. Приветстваме измененията, които разширяват периода на защитените възнаграждения /от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения/ и увеличават възможните плащания от Фонда /от 1000 на 1200 лева/. Анализите на Министерство на финансите ясно показват, че тези изменения по никакъв начин няма да...

Прочети още

Алелуя! За Велика България и социална справедливост – Калин Първанов, сп. ТЕМА

  Из улицата се понесе революционна идея, съчетаваща блянове по Велика България, религиозна смиреност и мечти за социална справедливост. Тъкмо като за социален и икономически полигон, в какъвто превърнаха страната ни. Леви, десни и националисти би трябвало да плеснат с ръце и да се прегърнат, вместо да се дърлят из Фейсбук и по площадите. Панацеята се казва Безусловен базов доход (ББД). Рекламира се от група младежи с талант на проповедници. Скупчват се в челото на протестите – било февруарски, било юнски, и настойчиво търсят телевизионните камери. Блюстителите за чистота на десните идеи определено избързаха, като отлъчиха от площада борците...

Прочети още

Никакви заеми! – догма от списъка на фанатиците – Боян Захариев, в-к „24 часа“

През последните дни имаше разгорещени дебати дали бюджетът за 2013 г. може да бъде изпълнен в контекста на заявените намерения на правителството да емитира нов дълг. Ледът под краката на българските публични финанси наистина е доста изтънял Наличности от порядъка на 1 млрд. лева в мащабите на бюджета представляват по-малко от 5% и не са в никакъв случай надеждна гаранция за навременно изпълнение на задълженията. Взирането в моментната картина през определен месец също може да бъде в най-добрия случай стартов ориентир, но не и основание за окончателно становище дали с изпълнението на бюджета ще има проблеми. Казвам това, защото...

Прочети още

30 683 подписа в подкрепа на данъчната инициатива

30 683 български граждани подкрепиха исканията за въвеждане на необлагаем минимум и намалено ДДС за стоки от първа необходимост. БЮДЖЕТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА НА ДАНЪЦИТЕ НА НАЙ-БЕДНИТЕ

Гражданска инициатива срещу ТПТИ и СЕТА