Автор: Solidbul

„Пет причини за разпадането на Европа“, Хосе Игнасио Торебланка, източник – сп. „Геополитика“ /geopolitica.eu//

Пет причини за разпадането на Европа Дания усилва контрола по границите си, под популисткия предлог за борба с престъпността. Тази държава, която някога се сочеше като образец на демокрация, толерантност и социална справедливост, с един замах издигна нови прегради вътре в Европа, която все повече бива заливана от вълна на страх и ксенофобия. Междувременно, Гърция вече година и половина балансира на ръба на пропастта, но истината е, че твърде малко „братски” европейски правителства са наистина загрижени от факта, че това може да доведе до излизането и от еврозоната, а някои от тях дори скрито манипулират пазарите във вреда на...

Прочети още

Обсъждане на ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,     След като се запозна с всички предложения за промени в областта на образованието във въпросния проектозакон, като организация със социална насоченост сдружение „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ не може да не изрази учудването си от промените в частта финансиране. Предложението е за финансиране на бизнеса в образованието – по същество това е държавна помощ за частни фирми.   § 1. Настояваме да отпадне чл. 10 и всички свързани с него части от проекта, които планират държавно финансиране на частните детски градини и частните училища.   Мотиви: Резултатите от изследването PISA поставят равнището на образованието в България на едно от последните места в Европа. Ясно изразено е влиянието на доходите на семейството върху образованието на учениците – колкото по-бедни са родителите, толкова по-ограничен е достъпа на децата до образование. Общественото образование, не частното, е това, което трябва да изравнява шансовете на децата. Очевидна е огромната нужда от допълнително финансиране на държавните и общински училища. Според проучване на Европейската комисия от февруари 2012 година (Key data on education in Europe 2012), единствените държави, които отпускат приблизително равно финансиране на обществените и частните училища са Белгия, Ирландия и Холандия. Но данните показват, че учениците в държавните и общински училища там получават между 2,7 и 3,1 пъти повече средства, отколкото в България. Т.е. управляващите си позволяват лукса да финансират избора на родителите, едва когато са успели да задоволят нуждите на децата на...

Прочети още

Какво е Солидарна България ?

НЯМА ДА ЧУЕМ ИСТИНАТА, АКО НЕ Я ИЗРЕЧЕМ САМИ.   „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ е дискусионна мрежа на граждани, изповядващи ценностите свобода, солидарност, справедливост. Мрежата е място за свободен дебат и механизъм за координиране действията на членовете й.   „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ счита, че: Дясната динамика в България е изчерпана. Обществото се нуждае от възстановяване на солидарните връзки, които превръщат масата от индивиди в обществен организъм. Истинският дефицит у нас не е дефицитът на компетентност, а дефицитът на политическа воля. Успехът на социалдемократическия проект в България преминава през реалната конкуренция на кандидати и идеи в левия спектър. Натрапчивият PR не може да запълни вакуума от политики във всички сфери. Големият ресурс за лява политика в България е в отвоюването на държавата от престъпността и корупцията, в налагането на закона, в борбата с картелизацията на икономиката, реформата на правосъдието, в хармонизирането на обществените контрасти. България трябва да заложи на своята изключителност /инвестиции в образованието, туризма, приоритет на биоземеделието/, нежели да се включва в социалния дъмпинг. Екологичните императиви трябва да залегнат редом със социалните в програмата на социалдемократическата левица.   Нашето кредо е: свободомислие и инициативност.   Мотото на форума на „Солидарна България“ е: ГОВОРИМ В ПРАВ ТЕКСТ!   E-mail:...

Прочети още

Позиция на сдружение „Солидарна България“

Позиция на сдружение „Солидарна България“  относно ПРОЕКТ на ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Г-н Игнатов, След като се запозна с всички предложения за промени в областта на образованието във въпросния проектозакон, като организация със социална насоченост сдружение „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ не може да не изрази учудването си от някои от новите политики, заложени в него. Най-скандално е предложението за финансиране на бизнеса в образованието – по същество това е държавна помощ за частни фирми.  Не по-малко обезпокоителни са обаче и обществените съвети (структура и правомощия), закриването на държавните и помощните училища и преминаването в следващ клас с двойка. § 1. Настояваме да отпадне чл. 10 и всички свързани с него части от проекта, които планират държавно финансиране на частните детски градини и частните училища. В публикуваните в последния момент мотиви за Закона няма никаква обосновка за предприемането на подобна стъпка. Изготвилите проекта очевидно не смятат за нужно да аргументират подобно решение, което показва пълно неразбиране за смисъла на обществените услуги. Мотиви: Резултатите от изследването PISA поставят равнището на образованието в България на едно от последните места в Европа. Ясно изразено е влиянието на доходите на семейството върху образованието на учениците – колкото по-бедни са родителите, толкова по-ограничен е достъпа на децата до образование. Общественото образование, не частното, е това, което трябва да изравнява шансовете на децата. Очевидна е огромната нужда от допълнително финансиране на държавните и общински училища. Според проучване на Европейската...

Прочети още

30 683 подписа в подкрепа на данъчната инициатива

30 683 български граждани подкрепиха исканията за въвеждане на необлагаем минимум и намалено ДДС за стоки от първа необходимост. БЮДЖЕТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА НА ДАНЪЦИТЕ НА НАЙ-БЕДНИТЕ

Гражданска инициатива срещу ТПТИ и СЕТА