Позиция на сдружение „Солидарна България“

Позиция на сдружение „Солидарна България“  относно ПРОЕКТ на ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Г-н Игнатов, След като се запозна с всички предложения за промени в областта на образованието във въпросния проектозакон, като организация със социална насоченост сдружение „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ не може да не изрази учудването си от някои от новите политики, заложени в него. Най-скандално е предложението за финансиране на бизнеса в образованието – по същество това е държавна помощ за частни фирми.  Не по-малко обезпокоителни са обаче и обществените съвети (структура и правомощия), закриването на държавните и помощните училища и преминаването в следващ клас с двойка. § 1. Настояваме да отпадне чл. 10 и всички свързани с него части от проекта, които планират държавно финансиране на частните детски градини и частните училища. В публикуваните в последния момент мотиви за Закона няма никаква обосновка за предприемането на подобна стъпка. Изготвилите проекта очевидно не смятат за нужно да аргументират подобно решение, което показва пълно неразбиране за смисъла на обществените услуги. Мотиви: Резултатите от изследването PISA поставят равнището на образованието в България на едно от последните места в Европа. Ясно изразено е влиянието на доходите на семейството върху образованието на учениците – колкото по-бедни са родителите, толкова по-ограничен е достъпа на децата до образование. Общественото образование, не частното, е това, което трябва да изравнява шансовете на децата. Очевидна е огромната нужда от допълнително финансиране на държавните и общински училища. Според проучване на Европейската...

Прочети още